Personvernerklæring

Hvem vi er

Vår nettstedsadresse er: https://cchelse.no.

Hvilke personopplysninger vi samler inn og hvorfor vi samler de inn

Personvern er viktig både for våre kunder og oss i CC Helse AS. Vi er opptatt av å respektere og beskytte ditt personvern, og all vår innsamling og bruk av personopplysninger er underlagt norsk personvernlovgivning og Lov om helsepersonell https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64.
Denne personvernerklæringen er utarbeidet for å vise hvordan vi respekterer og beskytter dine personopplysninger, opplyse deg hvordan CC Helse AS samler inn og bruker dem, samt å fortelle deg hvilke rettigheter du har.

Personvernerklæringen gjelder bruk av våre tjenester, samt besøk på våre nettsider.

Vi samler inn og benytter mange opplysninger om deg som bruker og pasient hos oss. Det er for eksempel informasjon om hvem du er med navn og fødselsnummer, samt kontaktinformasjon som adresse, telefonnummer og epostadresse. I tillegg registrerer vi informasjon om din helsetilstand for å kunne gi relevant helsehjelp og oppfølging, og kunne dokumentere den.

Vi vil også anonymisere data for å kunne analysere og dokumentere bruk av våre tjenester.

Informasjonen kan bli samlet inn gjennom dine samtaler med helsepersonell hos oss, gjennom egenerklæringer, undersøkelser og den behandling som du gjennomgår hos CC Helse. Noen ganger vil du også bli kontaktet om kundeundersøkelser og få invitasjoner til å abonnere på våre nyhetsbrev med informasjon bl.a. om informasjonsmøter og arrangementer.

Pasient- og behandlingsopplysninger

Når du mottar helsehjelp eller behandlinger hos oss, har helsepersonell plikt til å føre pasientjournal. I journalen vil vi samle inn de opplysninger som er nødvendige for å gi deg den helsehjelpen eller oppfølgingen du behøver.

I journalen kan det inngå opplysninger om deg som sykdomshistorikk, tidligere behandlinger, medikamentbruk, resepter, sykmeldinger, diagnoser, prøveresultater, bilder fra røntgen/MR/CT mm. Iht. Forskrift om pasientjournal https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2000-12-21-1385

Det kan også være nødvendig å hente inn opplysninger fra andre behandlingssteder, og å utveksle informasjon med andre som del av behandlingen.

Dine rettigheter

Du kan når som helst be om å få informasjon om hvilke personopplysninger om deg og hvordan vi behandler dem.

Du har rett til å få innsyn i pasientjournalen din, og hvem som har tilgang til pasientjournalen din og hvem som har fått utlevert opplysninger fra den.

Hvis du vil be om innsyn i hvilke personopplysninger vi behandler om deg eller i din pasientjournal, kan du kontakte den behandleren du har hos oss.

Det er viktig at opplysningene vi har om deg er riktige. Du kan kreve at vi retter og sletter opplysninger om deg hvis de er mangelfulle eller unødvendige. For retting og sletting av opplysninger i pasientjournal, er det noen begrensninger som følger av Lov om helsepersonell. Har du spørsmål om dette så kan du tar kontakt med medisinsk behandler hos oss.

Vi sletter personopplysninger om deg når de ikke lenger er nødvendige for å oppfylle formålet de ble innhentet for. Det betyr at så lenge du er kunde eller medlem hos oss, lagrer vi opplysninger som er nødvendige for kunde- eller medlemsforholdet.

For pasientjournaler gjelder egne regler om oppbevaring, og disse slettes ikke selv om du avslutter behandling hos oss, ref. Forskrift om pasientjournal.

Personvernombud

Hvis du har spørsmål om hvordan vi behandler dine personopplysninger og andre spørsmål knyttet til personvern hos CC Helse AS, ber vi deg om å ta kontakt med oss her og benytt vårt kontaktskjema. Det gjelder også hvis du vil be om innsyn, retting og sletting. Vær oppmerksom på at du ikke må sende personsensitive opplysninger til oss i dette skjemaet eller i sms / e-post-kommunikasjon med oss.

Kommentarer

Når besøkende legger inn kommentarer på siden, lagres informasjonen gitt inn i kommentarskjemaet i tillegg til IP-adressen til den besøkende og den besøkendes nettleserversjon. Dette gjøres for å bidra til å unngå useriøse kommentarer.

En anonym tekststreng generert på grunnlag av e-postadressen din (også kalt en «hash») kan bli sendt til tjenesten Gravatar for å undersøke om du har en konto der. Personvernerklæringen til Gravatar ligger her: https://automattic.com/privacy/. Etter at kommentaren din er blitt godkjent, vil profilbildet ditt være synlig for hvem som helst i forbindelse med kommentaren din.

Kontaktskjemaer

Når du fyller ut et kontaktskjema vil informasjonen du har lagt inn samt din IP-adresse lagres i noen sekunder før det automatisk sendes til oss via e-post. Informasjonen vil deretter umiddelbart bli slettet fra databasen. Din IP-adresse vil ikke sendes sammen med e-posten.

Informasjonskapsler

Hvis du legger inn en kommentar på dette nettstedet, kan du be oss om å huske navn, e-post og nettsted. Denne informasjonen lagres i en informasjonskapsel og er der for å gjøre ting lettere for deg. Du trenger da ikke å gi inn denne informasjonen på nytt neste gang du legger inn en kommentar. Disse informasjonskapslene utløper etter ett år.

Innebygd innhold fra andre nettsteder

Artikler på denne siden kan inkludere innebygd innhold (f.eks. videoer, bilder, artikler osv.). Innebygd innhold fra andre nettsteder oppfører seg på nøyaktig samme måte som om den besøkende hadde besøkt nettstedet som det innebygde innholdet kommer fra.

Disse nettstedene kan samle inn opplysninger om deg, bruke informasjonskapsler eller bygge inn sporingssystemer fra en tredjepart og overvåke hva du gjør via dette innebygde innholdet. Dette omfatter også sporing av handlingene dine via det innebygde innholdet dersom du har en konto og er logget inn på nettstedet.

Google Analytics

Vi bruker Google Analytics for å se hvordan brukerne bruker hjemmesiden vår. Din IP-adresse blir pseudo-anonymisert slik at du som person ikke kan identifiseres.

Hvem vi deler dine opplysninger med

Dine opplysninger deles ikke med noen.

Hvor lenge vi oppbevarer opplysninger om deg

Hvis du legger igjen en kommentar, blir kommentaren og informasjon om kommentaren lagret på ubestemt tid. Dette er for at vi kan gjenkjenne oppfølgingskommentarer og godkjenne dem automatisk i stedet for å legge dem i en kø der de må godkjennes manuelt av en redaktør.

Google Analytics

Data hos Google Analytics slettes etter 14 måneder uavhengig av din aktivitet på nettstedet.

Sletting av opplysninger

Ønsker du at dine opplysninger skal slettes fra våre systemer, send oss en mail på kontakt@cchelse.no

Hvor vi sender opplysninger om deg

Besøkendes kommentarer kan bli kontrollert gjennom en automatisk gjenkjennelsestjeneste mot søppelkommentarer.

Informasjonssikkerhet

Vi har en streng personvernpraksis for å ivareta dine interesser, og vi benytter elektronisk pasientjournal som tilfredsstiller alle sikkerhetskrav og er knyttet til Norsk Helsenett for å sikre opplysninger om deg og din helsetilstand.

Tilgang til dine personopplysninger er begrenset til ansatte som har et tjenstlig behov. Alle våre ansatte har i tråd med reglene i helsepersonell-loven, taushetsplikt om alt vedrørende din helse og kontakt du har med CC Helse AS som pasient. All kommunikasjon du har med oss er underlagt denne taushetsplikten.

For å ivareta sikkerhet og taushetsplikt om dine helseopplysninger, er det viktig at også kommunikasjonen med deg er sikker. Du skal derfor ikke sende helseopplysninger eller andre sensitive opplysninger til oss i e-post eller sosiale medier. Du må derfor ta kontakt med oss på telefon eller kommunisere via SMS i løsningen hvor du logger inn med bank-ID.

Cookie policy

Klikk her for Cookie settings for denne hjemmesiden

Hva er en cookie?

En cookie er en liten tekst-fil som vi lagrer på din PC. Dette gjør vi får å kunne holde orden på hva der skjer under ditt besøk og for vi skal kunne gjenkjenne din PC. En cookie inneholder kun tekst, er ikke et program og inneholder ikke virus.

Sletting av cookies

Cookies som du tidligere har akseptert, kan senere enkelt slettes. Du kan også deaktivere cookies i din nettleser via innstillingene.