Manuellterapeut

Hva er en manuellterapeut?

Manuellterapeuter er fysioterapeuter som etter videreutdanning har spesialkompetanse på muskel- og skjelettplager. Videreutdanningen består av to år på universitet pluss ett år i turnus. 

Hva gjør en manuellterapeut?

Manuellterapeuter er spesialister på utredning og behandling av muskel- og skjelettplager. 

Manuellterapeuter er primærkontakter på lik linje med fastleger, og kan om nødvendig: 

  • Henvise til radiologiske undersøkelser (røntgen, MR, CT m.m.)
  • Henvise til spesialisthelsetjenesten 
  • Sykmelde inntil 12 uker    

Utredning, behandling og oppfølging hos manuellterapeut inneholder: 

  • En grundig undersøkelse og vurdering av din problemstilling
  • Henvisning til tilleggsundersøkelser ved behov
  • Samarbeid med fastlege eller annet helsepersonell om nødvendig
  • Svar på spørsmål du har om dine helseplager
  • Hjelp til smertelindring og egenmestring 
  • Hjelp til forebygging