Fysioterapeut

Hva gjør en fysioterapeut?

Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell med minst tre års utdanning på høgskole pluss ett år i turnus. En fysioterapeut har spesialkompetanse på kropp, bevegelse og funksjon. Din sykehistorie, aktuelle utfordringer i det daglige og funn ved undersøkelse danner grunnlaget for målrettede tiltak på kort og lang sikt med deg som bruker i sentrum. Dine ressurser står sentralt og aktiv deltagelse i samarbeid med terapeut og eventuelle andre er viktig for å skape positive resultater. 

Behandling hos fysioterapeut vil bestå av veiledning og utdanning om tilstanden sett i lys av din opplevelse av den og din livssituasjon. Aktive øvelser, trening, manuelle teknikker og fysiske virkemidler kan også være tiltak. Alt tilpasset dine ressurser, funksjonsproblemer og livssituasjon. Tiltakene vil være basert på oppdatert forskning, erfaring og kunnskap om deg som bruker på fysisk, psykisk og sosialt nivå.