Idrettsskader

Hos CC Helse AS jobber det to fysioterapeuter som er godkjente spesialister i idrettsfysioterapi. 

En spesialist i idrettsfysioterapi har videreutdanning og praktisk erfaring innen forebygging, behandling og rehabilitering av idrettsskader. Dette innebærer spesialkompetanse på og forståelse av idrettsmedisinske problemstillinger. Idrettsfysioterapeuter har kunnskap om treningsmetoder, øvelser og dosering innen forebygging, behandling og rehabilitering av skader relatert til aktivitet. Idrettsfysioterapeuten kan vurdere risikofaktorer relatert til idrettslig aktivitet og på dette grunnlag gi råd og veiledning i forhold til styring av belastning og forebygging av skader. 

Idrettsfysioterapeut har også høy kompetanse på aktivitet som medisin, og trening som behandling av en rekke livsstilsrelaterte sykdommer og problemstillinger. 

Våre spesialister i idrettsfysioterapi har lang erfaring fra både bredde- og toppidrett. Yngve Myhre har erfaring fra eliteserie- og toppseriefotball. Lars S. Rønningen har vært tilknyttet Norges Skiforbund og Olympiatoppen som koordinator for helseteamet til herrelandslaget i alpint.   

Idrettens helsesenter

Idrettens helsesenter (Skadetelefonen) er idrettens eget helsehus eid av Norges fotballforbund. De tilbyr utredning, behandling, testing og opptrening gjennom sitt nettverk av helsepersonell med idrettslig kompetanse.

Som idrettsutøver i Norge har de fleste en lisens der forsikring gjennom Idretten helsesenter inngår. Man har enten en grunnforsikring eller utvidet forsikring. Barn under 13 år er automatisk forsikret gjennom Norges idrettsforbund. 

Yngve og Lars på CC Helse AS inngår i Idretten helsesenter (Skadetelefonen) sitt kvalitetssikrede behandlernettverk. Er du, gjennom din idrett, forsikret eller forsikring inngår i din lisens kan du melde skade på idrettshelse.no. Når skaden er godkjent kan du be om å få dekket behandling hos Yngve eller Lars.